4 cách đổi tên User trên Windows 10 dễ dàng và hiệu quả

Trên Windows 10, có nhiều cách để đổi tên User dễ dàng và hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 4 cách để thực hiện đổi tên User trên Windows 10. Các bước đơn giản và dễ hiểu sẽ giúp bạn thực hiện đổi tên User trên Windows 10 một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cách đổi tên User trên Windows 10 bằng Công cụ Quản trị

Cách đổi tên User trên Windows 10 bằng Công cụ Quản trị là một trong những công việc cơ bản mà bạn cần thực hiện khi sử dụng Windows 10. Để thực hiện điều này, bạn cần mở Công cụ Quản trị trên Windows 10. Để làm điều này, bạn có thể nhập “Công cụ Quản trị” trong khung tìm kiếm của Windows 10.

Sau khi mở Công cụ Quản trị, bạn cần tìm kiếm và chọn “Tài khoản người dùng”. Bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản đã được tạo trên máy tính của bạn. Bạn có thể chọn tài khoản mà bạn muốn đổi tên và nhấp vào nút “Chỉnh sửa”.

Cách đổi tên User Account đăng nhập trên Win 10

Sau khi nhấp vào nút “Chỉnh sửa”, bạn sẽ thấy một cửa sổ mới mở ra. Trong cửa sổ này, bạn sẽ thấy một ô nhập tên người dùng. Bạn có thể nhập tên mới cho tài khoản của mình vào ô này.

Sau khi nhập tên mới, bạn cần nhấp vào nút “Lưu”. Điều này sẽ lưu lại tên mới của bạn và bạn sẽ thấy tên mới của bạn được hiển thị trên màn hình. Bạn cũng có thể nhấp vào nút “Hủy” để hủy bỏ thay đổi.

Như vậy, bạn đã biết cách đổi tên User trên Windows 10 bằng Công cụ Quản trị. Đây là một công việc cơ bản mà bạn cần thực hiện khi sử dụng Windows 10.

Cách đổi tên User trên Windows 10 bằng Registry Editor

Để đổi tên User trên Windows 10 bằng Registry Editor, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Registry Editor. Để làm điều này, bạn cần nhập “regedit” vào hộp tìm kiếm của Windows và chọn Registry Editor từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2: Tiếp theo, bạn cần đi đến vị trí HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.

Bước 3: Ở đây, bạn sẽ thấy các thư mục con có tên là S-1-5-21-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx. Bạn cần tìm thư mục con có tên giống với tên tài khoản mà bạn muốn đổi tên.

Bước 4: Sau khi tìm thấy thư mục con của tài khoản cần đổi tên, bạn cần double-click vào thư mục đó để mở nó.

Bước 5: Tiếp theo, bạn cần tìm mục “ProfileImagePath” trong cửa sổ mới mở.

Bước 6: Sau đó, bạn cần double-click vào mục “ProfileImagePath” để mở hộp thoại “Edit String”.

Bước 7: Cuối cùng, bạn cần nhập tên mới cho tài khoản của bạn vào hộp thoại “Edit String” và nhấn “OK” để lưu lại thay đổi.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã đổi tên User trên Windows 10 bằng Registry Editor thành công.

Cách đổi tên User trên Windows 10 bằng Command Prompt

Đổi tên User trên Windows 10 bằng Command Prompt là một cách đơn giản để thay đổi tên người dùng của bạn trên hệ thống Windows 10. Bạn có thể thực hiện công việc này bằng cách sử dụng câu lệnh Command Prompt.

Cách đổi mật khẩu win 10 và tên đăng nhập chi tiết nhất

Để bắt đầu, bạn cần mở Command Prompt bằng cách nhấp vào nút Start, tìm kiếm “Command Prompt” và chọn kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Sau khi mở Command Prompt, bạn cần nhập câu lệnh sau để đổi tên người dùng:

net user <tên hiện=”” tại=””> <tên mới=””>

Ví dụ, nếu bạn muốn đổi tên người dùng hiện tại của bạn từ “John” thành “John Doe”, bạn cần nhập câu lệnh sau:

net user John John Doe

Sau khi nhập câu lệnh, bạn sẽ được hỏi xác nhận việc đổi tên. Nhấp vào nút Y để xác nhận và hoàn tất quá trình đổi tên.

Để hoàn tất quá trình đổi tên, bạn cần đăng xuất khỏi hệ thống và đăng nhập lại bằng tên người dùng mới. Sau đó, bạn sẽ thấy tên người dùng đã được thay đổi thành công.</tên></tên>

Cách đổi tên User trên Windows 10 bằng Local Users and Groups

Quá trình cài đặt Windows 10 "gây khó dễ" việc tạo tài khoản cục bộ

Để đổi tên User trên Windows 10 bằng Local Users and Groups, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Local Users and Groups. Để làm điều này, bạn cần nhập “lusrmgr.msc” vào khung tìm kiếm trên thanh Taskbar của Windows 10.

Bước 2: Tại màn hình Local Users and Groups, bạn nên nhấp vào thể loại Users. Bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản User trên máy tính của bạn.

Bước 3: Nhấp chuột phải vào tài khoản User mà bạn muốn đổi tên, sau đó chọ Properties.

Bớc 4: Trn màn hình Properties, bạn có th thay đổiên User bằ cách nhp tên mới vào ô tên User.

Bước 5: Sau khi nhập tên mới, bạn nên nhấp vào nút Apply để lưu lại thay đổi.

Bước 6: Cuối cùng, bạn nên nhấp vào nút OK để hoàn tất quá trình đổi tên User.

Cách đổi tên User trên Windows 10 bằng NET USER

Để thay đổi tên người dùng trên Windows 10 bằng NET USER, bạn cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập Command Prompt. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhập cmd vào khung tìm kiếm của Windows 10.

Bước 2: Nhập lệnh NET USER vào Command Prompt. Trong đó, là tên người dùng hiện tại, và là tên người dùng mới mà bạn muốn đặt.

Bước 3: Nhấn Enter để thực hiện lệnh.

Bước 4: Để xác nhận thay đổi, bạn có thể nhập lệnh NET USER vào Command Prompt và nhấn Enter.

Sau khi thực hiện các bước trên, tên người dùng sẽ được thay đổi thành tên mới mà bạn đã chỉ định.

Tổng kết, đổi tên User trên Windows 10 có thể là một việc khó khăn nếu bạn không biết cách thực hiện. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng 4 cách đổi tên User trên Windows 10 dễ dàng và hiệu quả này, bạn có thể thay đổi tên User của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kết luận

Để đổi tên User trên Windows 10 dễ dàng và hiệu quả, bạn có thể sử dụng 4 cách sau: sử dụng Control Panel, Command Prompt, Local Users and Groups và Registry Editor.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *